Γίνε Μέλος

Γιατί;

Γίνε Μέλος για να απολαμβάνεις τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει η COCO Limassol. Ως νόμιμος συνιδιοκτήτης και δικαιούχος της Εταιρείας, θα λαμβάνεις περισσότερα οφέλη όσο η COCO Limassol επιτυγχάνει τους σκοπούς και στόχους της.

Πιο συγκεκριμένα, τα Μέλη αναμένεται να απολαμβάνουν τα ακόλουθα:

Become a Member - Financial returns

Οικονομικά Οφέλη

(Οικονομία)
Λήψη μερισμάτων από τα κέρδη της COCO Limassol (μερίσματα από Συμμετέχουσες Εταιρείες)
Ταμείο Μελών:
επί του παρόντος €3,875.35
Become a Member - Social returns

Κοινωνικά Οφέλη

(Κοινωνία)
Become a Member - Environmental returns

Περιβαλλοντικά Οφέλη

(Περιβάλλον)

Δικαιώματα Μελών

1

Ως οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της εταιρείας, τα Μέλη έχουν δικαίωμα στη διανομή των οποιονδήποτε κερδών της εταιρείας. Σημειώνεται πως όλα τα Μέλη είναι ισότιμα και πως ο διαμερισμός των κερδών γίνεται ισόποσα σε όλα τα Μέλη.
2

Έχουν το δικαίωμα ψήφου (μία ψήφος ανά μέλος) στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.
3

Έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες της εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους στις Επιτροπές Μελών.
4

Έχουν το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης για τις δραστηριότητες και οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, βάσει της πολιτικής της πλήρους διαφάνειας.

Υποχρεώσεις Μελών

1

Τα Μέλη της COCO Limassol, ως οι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εγγυόνται την εταιρεία με το ποσό των €10 έκαστος. Εάν δηλαδή, για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία διαλυθεί και υπάρχουν οικονομικές οφειλές, το κάθε Μέλος θα κληθεί να συμβάλει στο έλλειμα αυτό με ένα ποσό μέχρι €10.
2

Όταν τα δεδομένα βάσει των οποίων ένα άτομο έγινε Μέλος της COCO Limassol έχουν αλλάξει (π.χ. αλλαγή μόνιμης κατοικίας, πώληση μετοχών σε εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό), το Μέλος πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο Μελών.

Πέραν αυτών, τα Μέλη της εταιρείας δεν έχουν οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να κληθούν να συνεισφέρουν οποιαδήποτε άλλα ποσά.

Ποιος μπορεί να γίνει Μέλος

Μέλος της COCO Limassol μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και πληροί τουλάχιστον μία εκ των δύο (2) ακόλουθων προϋποθέσεων:

Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του είναι εντός της Περιοχής
Κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Περιοχής

Για την εγγραφή ενός μέλους απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου Αίτηση Εγγραφής Μέλους. Η εγγραφή είναι δωρεάν από την 1η Μαϊου 2024. Τα μέλη δεν υποχρεούνται να πληρώσουν οποιαδήποτε συνδρομή μετά την εγγραφή τους στην COCO Limassol.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες πριν εγγραφείς;

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ FAQSΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ FAQS