Το όραμα μας

Το όραμα μας

Ο ρόλος της COCO Limassol στη διεθνή προσπάθεια για αειφόρο ευημερία

Ε ίναι πλέον διεθνώς αποδεκτό πως η αλόγιστη παγκοσμιοποίηση με μοναδικό γνώμονα την μεγιστοποίηση του κέρδους ευθύνεται για τις τεράστιες εισοδηματικές ανισότητες οι οποίες ολοένα και αυξάνονται παγκοσμίως, τη συνεχιζόμενη απομόνωση του ανθρώπου και την διάλυση των κοινωνικών ιστών, καθώς και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την κατάρρευση των οικοσυστημάτων και τη συνεχιζόμενη εξαφάνιση χιλιάδων ειδών ζωής, σε σημείο μάλιστα που σε αρκετές περιπτώσεις οι επιστήμονες λένε πως τα δεδομένα είναι μη αναστρέψιμα. Και φυσικά όλα αυτά θέτουν τελικά σε κίνδυνο τον ίδιο τον άνθρωπο και εν αμφιβόλω την επιβίωση του στη γη.

Οι οικονομολόγοι πλέον καταλαβαίνουν και αποδέχονται πως υπάρχει αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Και μάλιστα άμεσα αφού τα περιθώρια τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά έχουν στενέψει. Η γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη λύση που προτείνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, είναι η ενδυνάμωση των τοπικών οικονομιών. Δυνατές τοπικές οικονομίες δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα τους και δίνοντας τους κίνητρο για συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, τοπικούς αλλά και μη. Δυνατές τοπικές οικονομίες σημαίνει συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, σημαίνει ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων και του κοινωνικού ιστού. Σημαίνει δυνατότητα να κοιτάξουν οι πολίτες όλα τα μέλη της κοινωνίας τους και να προσπαθήσουν να επιτύχουν μια πιο συλλογική ευημερία. Τοπική παραγωγή σημαίνει μικρότερη εφοδιαστική αλυσίδα και συνεπώς μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σημαίνει αποφυγή της μαζικής παραγωγής με συνεπακόλουθο την ικανότητα του παραγωγού για δημιουργία καλύτερων και ποιοτικότερων προϊόντων και υπηρεσιών, με λιγότερο αντίκτυπο τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Σημαίνει ευκαιρία για ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας και δημιουργίας κινήτρων για υιοθέτηση πρακτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από την έννοια της κυκλικής οικονομίας. Δυνατή τοπική οικονομία σημαίνει δυνατή κοινωνία και προσπάθεια συνύπαρξης με το φυσικό μας περιβάλλον χωρίς να το καταστρέφουμε.

Η COCO Limassol θέλει να καταστεί καταλύτης στην προσπάθεια μετάβασης προς πιο δυνατές και ανθεκτικές τοπικές οικονομίες με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα. Υπήρξαν και υπάρχουν χιλιάδες προσπάθειες και πρωτοβουλίες διεθνώς που έχουν θέσει τον ίδιο στόχο. Πολλές φορές όμως η προσπάθεια αυτή απαιτεί μεγάλες συλλογικές κινητοποιήσεις, άντληση κεφαλαίων, αλλαγή νομοθεσιών και συνεχή προσπάθεια. Το μοντέλο της COCO Limassol θέλει να το πετύχει αυτό κάνοντας απλά τους πολίτες πρωταγωνιστές της κινητοποίησης δίνοντάς τους το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να δοθεί σε κάθε προσπάθεια αλλαγής: αυτό της ιδιοκτησίας! Θέλει να τους καταστήσει ιδιοκτήτες της αλλαγής δίνοντας τους την ευκαιρία να είναι συνιδιοκτήτες της αξίας που δημιουργεί η τοπική τους οικονομία και παραγωγή. Χωρίς να αφαιρεί το κίνητρο για ιδιωτική πρωτοβουλία και δημιουργία, η COCO Limassol οραματίζεται κοινωνίες οι οποίες έχουν το κίνητρο και τη δυνατότητα να ευημερούν τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Κοινωνίες που στηρίζονται στους άξονες της αειφορίας για μακροπρόθεσμη ευημερία των σημερινών αλλά και των μελλοντικών τους μελών, τα οποία μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλο ως ισότιμους συνιδιοκτήτες της κοινωνίας τους που μοιράζονται κοινούς στόχους. Και όλα αυτά βάζοντας σε εφαρμογή μια απλή ιδέα: αυτή του διαμοιρασμού μεταξύ μας της αξίας που δημιουργεί ο καθένας μας.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, σε αυτή τη ζωή, είμαστε όλοι συνέταιροι.

Η αποστολή μας

Να συμβάλουμε στην προσπάθεια που γίνεται διεθνώς για μετάβαση σε κοινωνίες που στηρίζονται στους άξονες της αειφορίας και να κτίσουμε μια νέα κουλτούρα κοινωνικού συνεταιρισμού αξιοποιώντας την ιδέα του διαμοιρασμού της αξίας που ο κάθε ένας από εμάς δημιουργεί.

Μοιράζεσαι το ίδιο όραμα;

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ